#599
Metastibnite etc.
White Caps Mine, Manhattan, Nye Co.
Nevada USA
10x5x4.5cm
$35