#598
Metastibnite etc.
White Caps Mine, Manhattan, Nye Co.
Nevada USA
8x5.5x4cm
$45