#1583
Hematite on smokey Quartz
Ealeeny
Switzerland
12cm
$175